Nederlands bedrijfsleven worstelt met aankomende duurzaamheidsrapportage

Met de deadline voor Europese duurzaamheidsrapportage in zicht, blijkt uit onderzoek dat ruim een kwart van de Nederlandse bedrijven nog geen gegevens verzamelt over hun klimaatimpact. Dit blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau SEO en de Universiteit van Amsterdam. Vanaf het jaar 2025 zijn grote Nederlandse bedrijven wettelijk verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties onder de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

* 25 procent van de Nederlandse bedrijven verzamelt geen gegevens over hun impact op het klimaat.

* Dit kan in de toekomst problemen opleveren, aangezien rapportage vanaf 2025 verplicht wordt.

Binnen Europa betekent dit dat 75.000 organisaties hun Environmental, Social en Governance (ESG) aanpak moeten laten controleren door een externe partij, vergelijkbaar met hoe een accountant een jaarrekening controleert. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van doelen voor het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat het bedrijf van plan is aan te nemen.

ANTICIPATIE EN VOORBEREIDING

Er is een duidelijke kloof tussen bedrijven die al stappen hebben ondernomen en bedrijven die achterblijven. De helft van de grote bedrijven volgt hun duurzaamheidsinspanningen al continu op. Dit staat in schril contrast met de 27% die nog niets heeft gedaan op dit gebied. Deze bedrijven zullen een inhaalslag moeten maken om aan hun rapportageverplichtingen te voldoen.

DE SITUATIE IN BELGIË

In België is de situatie nog uitdagender. Volgens recent onderzoek van IPSOS is de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven niet klaar voor de verplichte EU-duurzaamheidsrapportage. Dit toont aan dat het probleem van onvoorbereidheid niet beperkt is tot Nederland, maar een bredere Europese uitdaging is.

GROTE VERSUS KLEINE BEDRIJVEN  

In eerste instantie geldt deze verplichting alleen voor grote bedrijven, die mogelijk al actiever zijn op het gebied van impactmeting en rapportage. Er is dus mogelijk meer te winnen door ook kleinere bedrijven aan deze rapportageverplichting te onderwerpen, zij het met aandacht voor de administratieve lasten die dit met zich mee kan brengen.

Dit artikel verscheen eerder in: Innovation Origins