Meerderheid bedrijven slaagt er niet in duurzaamheidsdoelen te halen

Een meerderheid van de organisaties slaagt er niet in om verbeteringen te implementeren om de duurzaamheid van hun bedrijf te versterken, ondanks een verscherpte focus op het verminderen van hun impact op het milieu, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Uit een rapport van Kyndryl en Microsoft blijkt dat terwijl 85% van de organisaties een "hoog strategisch niveau van belang" hecht aan het behalen van duurzaamheidsdoelen, slechts 16% duurzaamheid heeft geïntegreerd in hun strategieën en datapraktijken. Acht op de tien respondenten vertelden Kyndryl dat ze veel belang hechten aan de rol van technologie in het bereiken van hun doelen. Minder dan een derde (32%) gelooft echter dat ze er volledig gebruik van maken in hun organisaties. "Veel bedrijven bevinden zich in verschillende stadia van duurzaamheidsvolwassenheid," zegt Faith Taylor, chief sustainability and ESG officer bij Kyndryl. "Bedrijven passen technologie toe om het volledige potentieel van duurzaamheid te ontsluiten. Ze denken verder dan naleving van regelgeving om hun duurzaamheidsdoelen pragmatisch uit te voeren en verder te brengen."

Hoewel CEO's en directies duurzaamheid en digitale transformatie tot een prioriteit hebben gemaakt, geloven velen dat ze hulp nodig hebben bij de integratie en uitvoering van programma's om hun doelen te bereiken. Hoe technologieleiders duurzaamheidsprestaties kunnen metenHoeveel invloed heeft IT eigenlijk op duurzaamheidsinitiatieven?Duurzaamheid is meer dan een flash-in-the-pan onderwerp voor de dataopslagindustrie. Van de bedrijven die al meer dan 10 jaar duurzaamheidsstrategieën implementeren, zegt slechts een kwart dat ze volledig op één lijn zitten met de financiële afdeling, terwijl minder dan de helft (44%) de duurzaamheidsdoelen volledig heeft afgestemd met hun respectievelijke technologieafdelingen. Slechts de helft gebruikt automatisering om de efficiëntie te verbeteren en duurzame activiteiten op te bouwen, en een vergelijkbaar aantal heeft zijn werkplek gedigitaliseerd om een hybride werkstrategie te ondersteunen en technologie te gebruiken om de ecologische voetafdruk van zijn organisatie te verkleinen.

Ook gebruiken zes op de tien organisaties AI om het energieverbruik te monitoren, maar slechts 34% gebruikt actuele gegevens om het toekomstige energieverbruik te voorspellen. "Technologie heeft zich ontpopt als een belangrijke factor voor succes op het gebied van duurzaamheid en de rol ervan zal alleen maar toenemen met de komst van geavanceerdere AI-tools", zegt Shelly Blackburn, vice president, cross solutions area, Microsoft.

DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN VAN BEDRIJVEN

Het rapport beveelt aan om gegevensbeheer te stroomlijnen voor geïnformeerde besluitvorming en succesvolle uitvoering van strategieën. Op dit moment denkt slechts 15% van de organisaties dat ze de mogelijkheid hebben om werknemers real-time duurzaamheidsinzichten te bieden. Bedrijven kregen ook het advies om het gebruik van AI uit te breiden van basisrapportage naar voorspellende analyses die Scope 3 emissies beoordelen, energieverbruik voorspellen en anticiperen op potentiële risico's zoals natuurrampen. Daarnaast moet sterk de nadruk worden gelegd op het opleiden van werknemers met betrekking tot duurzaamheidsdoelstellingen. Bijna de helft van de organisaties heeft momenteel geen specifieke middelen of beperkte interne expertise om duurzaamheidsdoelstellingen in de context van het personeel te plaatsen. Uit het onderzoek bleek dat er wereldwijd grote druk wordt uitgeoefend op organisaties om duurzaamheid te verbeteren, en dat deze druk voor een groot deel afkomstig is van klanten. De druk van overheden, werknemers en investeerders stimuleert ook de aandacht voor duurzaamheid.

NU KIJKEN

Uit het rapport blijkt echter dat organisaties graag explicietere overheidsmandaten en duidelijke richtlijnen op dit gebied willen zien. Volgens de respondenten zouden overheden prioriteit moeten geven aan de invoering van een alomvattend milieubeleid, duurzame praktijken in bedrijven moeten stimuleren, het publieke bewustzijn moeten bevorderen en de internationale samenwerking moeten verbeteren. "De sleutel ligt in het stellen van de juiste prioriteiten en een actieve samenwerking tussen overheden en de particuliere sector. Organisaties hebben duidelijke mandaten en middelen nodig om hun reis naar een groenere toekomst te versnellen," concludeert het rapport. "Het goede nieuws is dat wereldwijd en in alle sectoren deze toewijding aan duurzaamheid nu belangrijk is, een schril contrast met tien jaar geleden, toen het nog niet eens als prioriteit werd genoemd."

BRON: ITProPortal