Make it Happen: GlobeScope kiest voor duurzaame machine learning

“Als we die mooie, gave dingen mogen maken, laten we het dan zo schoon mogelijk doen.” 

Vanuit die gedachte maakt GlobeScope met inzet van Artificial Intelligence slimme software voor de lokale en regionale overheden en de private sector. Wij spraken met Erik de Jong, technisch directeur van GlobeScope over hun werkwijze, duurzaamheid en hoe Leafcloud daarin past.

“Je wil geen vervuiler zijn als je dit soort producten maakt.” 

Erik de Jong, Technisch directeur GlobeScope

Hoe omschrijf je de activiteiten van GlobeScope? 

“Vanuit onze achtergrond zijn we begonnen met de ontwikkeling van software voor lokale en regionale overheden. De combinatie van onze kennis over wet- en regelgeving en ervaring bij omgevingsdiensten, gemeenten en provincies onderscheidt ons in de markt. Het merendeel van onze tools zijn gebouwd om omgevingsdiensten bij te staan in het uitvoeren van hun taken. Met inzet van onze Smart Privacy Analyzer en Smart Document Analyzer verrijken overheden hun data en verbeteren ze de informatiekwaliteit. Een voorbeeld: we helpen bij het digitaliseren en archiveren van zeer verschillende papieren documenten en vervolgens scannen onze tools de inhoud op kenmerken die voor onze opdrachtgevers nuttig zijn. Wij kunnen met onze slimme software automatisch controleren of wat er in databases staat klopt met de werkelijkheid. Dankzij onze AI-componenten en het steeds verder trainen van onze software kunnen onze tools steeds meer, sneller en betrouwbaarder. Dat zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers in de publieke sector op basis van steeds meer betrouwbare informatie sneller en beter kunnen anticiperen op veranderingen in regelgeving, inspecties uitvoeren en handhaven. Onze slimme software wordt inmiddels ook door ondernemingen gebruikt, bijvoorbeeld in de foodsector om bepaalde informatie uit documenten te halen.”

Hoe gebruiken jullie machine-learning bij het ontwikkelen van software?

“Om bepaalde informatie automatisch te kunnen controleren, aan te vullen of juist weg te halen, moet de software die informatie wel ‘zélf’ kunnen herkennen. Daar gebruiken we machine-learning voor waarbij we de GPU-rekenkracht van Leafcloud inzetten voor de training van onze modellen. Dat zijn heel intensieve processen. Dankzij de training verhogen we de betrouwbaarheidspercentages en kunnen we meer documenttypes en andere informatie-elementen sneller en nauwkeuriger herkennen. We zien bij opdrachtgevers dat wanneer de processen digitaal beter op elkaar aansluiten dat enorm veel tijd en kosten bespaart. Door het slim toepassen van kunstmatige intelligentie en machine-learning helpen we overheden en ondernemingen hun processen handiger uit te voeren, bijvoorbeeld door gerichter te handhaven en beter te voldoen aan de Archiefwet, WOB-verzoeken en de aankomende Wet Open Overheid.”

Welke rol speelt duurzaamheid bij softwareontwikkeling?

“Allereerst willen we natuurlijk gave, mooie software maken. Dat vinden we het belangrijkst en daar worden we echt blij van. De tweede stap is dan: als we die mooie, gave dingen mogen maken, laten we het dan zo schoon mogelijk doen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn omgeving dus als iets groen(er) kan, dan onderzoeken we die optie. Daarnaast vragen overheden en steeds vaker ook commerciële ondernemingen om duurzame en circulaire productie. Wij zijn een groeiend bedrijf en dat betekent dat we meer modellen gaan trainen, meer rekenkracht gaan gebruiken en grotere energielasten hebben. Dan ga je op zoek naar een provider die schoon of schoner werkt. Je wilt geen vervuiler zijn. Ik denk zelf ook na over onze ‘social-impact’; de papierstapel verkleinen met slimme software bijvoorbeeld. Nadat we data uit miljoenen documenten hebben gehaald kun je van een groot deel van zo’n archief af. Dat papier kan gerecycled worden en neemt geen ruimte meer in beslag.”

"Ik zou het liefst op termijn de hele infrastructuur groen draaien. Dan krijg je ook echt het gevoel dat je gaat bijdragen."

Erik de Jong, Technisch directeur GlobeScope

Hoe was het om met Leafcloud van start te gaan? 

“Leafcloud sluit heel goed aan bij onze bestaande diensten. Ik heb met AWS gewerkt, dat is qua interface complex door de vele opties die erin zitten. Maar precies de dingen die ik daarin wil doen, kan ik ook bij jullie doen. Wij hebben nu een vrij simpele inrichting bij Leafcloud, we draaien er geen Apache of soortgelijke zaken op. We hebben er samen zo’n twee uur naar gekeken, daarna heb ik zelf ook nog twee uur geïnvesteerd in de koppelingen en het draaide. De dienstverlening van Leafcloud sluit aan bij de rest van de markt, daarom is het heel simpel om te gebruiken. Eigenlijk heb ik geen support nodig gehad. Het enige waar we nu tegenaan lopen, is het maximale van onze GPUs. Maar er zijn nieuwe, snellere kaarten beschikbaar dus dat moet goed komen.”*

*Ondertussen zijn de snelle NVIDIA Tesla V100 & Tensor A30 kaarten beschikbaar en in gebruik. Bekijk ze hier.

Tot slot, hoe kijk je tegen de toekomst van GlobeScope aan en van de samenwerking met Leafcloud? 

“Ik zou het liefst op termijn de hele infrastructuur groen draaien. Dan gaat GlobeScope substantieel bijdragen. Ik zie ook waar we nu met onze onderneming heen gaan en waar we landelijk naar toe willen. Dat betekent steeds meer groei en constant processen draaien. Dan wordt de match met Leafcloud alleen maar beter, dan kunnen we door elke nacht duizenden documenten te analyseren mensen ‘s ochtends warm laten douchen. Als het technisch haalbaar is, brengen we alles stap voor stap bij jullie onder.”