Hoe bedrijven AI, IoT en AR/VR inzetten om de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven te bereiken

Er komt steeds meer vraag naar duurzame oplossingen zowel in de fase van de creatie, distributie als verkoop van merkproducten. Er is veel vraag naar talloze technologieën die bijdragen aan het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en het terugdringen van emissies door Industrie 4.0-bedrijven en -fabrikanten. Deze omvatten automatisering, sensortechnologie, IoT en draadloze connectiviteit. Als gevolg hiervan kunnen dankzij deze technologische hulpmiddelen nu hele industrieën en fabrikanten de enorme hoeveelheden gegevens genereren, verzamelen, volgen en analyseren die als basis dienen voor AI-initiatieven. De hedendaagse bedrijven en leiders maken nu effectief gebruik van deze gegevens en technologieën om hun digitale transformatie te bevorderen en tegelijkertijd hun bedrijfs- en duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen.

AI, IoT en machine learning zijn belangrijk voor duurzaamheid

Als resultaat van dit gebruik implementeren fabrikanten technologieën zoals AI en AR/VR om verbeterde productontwerpen, geoptimaliseerde productieplanning en logistiek, voorspellend onderhoud, verbeterde kwaliteit en procescontrole, wendbare robots, energie-efficiëntie en minimale verspilling in hun activiteiten te creëren. Het is bewezen dat deze technologieën de digitale transformatiestrategieën van een organisatie helpen bevorderen door grotere efficiëntie en kostenverlaging. AI kan een breed scala aan informatie ontvangen en verwerken dankzij een combinatie van geavanceerde sensorische apparaten en computervisie. In vergelijking met de tijd die nodig is voor menselijke analyse, kan de enorme hoeveelheid gegevens snel worden geanalyseerd. Een verbeterd resultaat wordt bereikt door de gegevens te verbeteren met machine learning (ML) en natuurlijke taalverwerking (NLP). Daarom speelt AI een belangrijkere rol in duurzame productie.

Hoe AR/VR een belangrijke rol speelt

Op zijn beurt voegt AR/VR ook nog meer kracht toe aan de missie van duurzame bedrijfspraktijken. Laten we eerst het verschil tussen AR/VR uitleggen. Augmented reality (AR) verwijst naar een technologie die wordt gebruikt door fabrikanten of ondernemingen en die virtuele elementen aan de echte wereld toevoegt. Deze virtuele elementen kunnen bijvoorbeeld verschijnen in de vorm van tekst, afbeeldingen, 3D-modellen of animaties. Meestal worden ze weergegeven via een smartphone of een speciale AR-bril. AR kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals marketing, ontwerp/engineering, onderwijs, navigatie of training. Virtual reality (VR) verwijst daarentegen naar een technologie die een virtuele wereld creëert die zakelijke gebruikers kunnen betreden met behulp van een VR-bril. In een VR-omgeving kan de gebruiker communiceren, objecten manipuleren en zelfs fysieke bewegingen uitvoeren. Hierdoor kunnen gebruikers communiceren met de virtuele wereld. VR kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals ontwerp, simulaties, training of locatiebezoeken bij klanten. Fabrikanten die AR/VR inzetten, realiseren zich al snel dat ze de planeet helpen door te voldoen aan de vraag van de consument naar duurzame praktijken, door verantwoorde consumptie en productie toe te passen, afval te verminderen in de vroege product ontwerp- en herontwerp fasen, recycling praktijken te bevorderen en te onderwijzen, en merk transparantie te ondersteunen. Een specifiek voorbeeld: ruimtevaart- en militaire organisaties die AR/VR-training gebruiken ter vervanging van training in de echte wereld, besparen straaluitstoot in de lucht. Virtueel ontwerp en engineering verminderen de verspilling op de productievloer van fysieke producten. En gevirtualiseerde bezoeken aan de klantlocatie verminderen ook de uitstoot als gevolg van het transport van fysieke persoonlijke bijeenkomsten. Er wordt steeds meer vraag naar duurzame praktijken bij de creatie, distributie en verkoop van merkproducten. Door bepaalde producten te kopen, geven consumenten hun mening. Zelfs als het meer kost, kiezen ze ervoor om milieubewuste, duurzame merken te steunen boven minder milieuvriendelijke merken. Meerdere duurzame oplossingen worden verder geboden door gevirtualiseerde technologieën. Live AR-evenementen zijn zo'n oplossing, omdat ze de noodzaak van externe reizen, overmatig printen en ander afval dat gepaard gaat met live-evenementen in de echte wereld, elimineren. Connected enterprise-ervaringen zijn echter een nieuwe trend waar veel fabrikanten ook enthousiast over zijn. Hier kunnen bouwers en aannemers een speciale QR-code scannen, die blauwdrukken of een digitaal ontwerp van een huis of commerciële faciliteit activeert, waar ze een nauwkeurige weergave van het eindproduct in een virtuele omgeving kunnen zien, waardoor afval en emissies worden verminderd die anders zouden zijn verdwenen. geproduceerd in een fysieke omgeving.

3D en AI zorgen voor een hoger duurzaamheidsniveau

Een van de belangrijkste vereisten voor AR/VR-toepassingen is dat het model of de digitale tweeling precies op een object moet worden gelegd. Dit helpt bij het geven van werkinstructies voor montage en training, en bij het opsporen van eventuele fouten of defecten in de productie. De gebruiker kan de object(en) ook volgen en de weergave aanpassen naarmate het werk vordert, waardoor de duurzame bedrijfspraktijk wordt versterkt. De meeste object volgsystemen op het apparaat maken gebruik van 2D-beelden en/of op markers gebaseerde tracking. Dit beperkt de nauwkeurigheid van de overlay in 3D ernstig, omdat 2D-tracking de diepte niet met hoge nauwkeurigheid kan schatten, en bijgevolg ook de schaal en de pose. Dit betekent dat, hoewel gebruikers een goede match kunnen krijgen als ze vanuit één hoek en/of positie kijken, de overlay de uitlijning verliest naarmate de gebruiker zich verplaatst in 6DOF. Ook wordt de objectdetectie, identificatie en de schatting van de schaal en oriëntatie ervan – objectregistratie genoemd – in de meeste gevallen computergestuurd of met behulp van eenvoudige computer vision-methoden met standaard training bibliotheken (voorbeelden: Google MediaPipe, VisionLib). Dit werkt goed voor gewone en/of kleinere en eenvoudigere objecten zoals handen, gezichten, kopjes, tafels, stoelen, wielen, structuren met reguliere geometrie, enz. Voor grote, complexe objecten in zakelijke gebruiksscenario's kunnen gelabelde trainingsgegevens (meer nog in 3D) is niet direct beschikbaar. Dit maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om de op 2D-beelden gebaseerde tracking te gebruiken om het object uit te lijnen, over elkaar heen te leggen en voortdurend te volgen en het gerenderde model ermee in 3D te laten samensmelten. Door AR/VR in 3D en in combinatie met AI te gebruiken, kunnen gebruikers een goed resultaat realiseren en ervoor zorgen dat hun gevirtualiseerde proces heeft geleid tot een duurzamere bedrijfspraktijk. Nu deze technologieën in gebruik zijn, kunnen fabrikanten en bedrijven weten dat hun investeringen in onder meer AI, mixed reality-oplossingen en IoT hen zullen helpen de komende jaren dichter bij hun duurzaamheidsdoelstellingen te komen.

Dit artikel verscheen eerder in TV Technology