Historisch klimaatakkoord: de wereld stemt vóór het afstappen van fossiele energie

De klimaattop in Dubai, COP28, liep woensdagochtend na een verlenging dan toch op zijn einde. Op de valreep is er een akkoord bereikt tussen de 198 landen over het afstappen van fossiele brandstoffen. En er vonden meer belangrijke beslissingen plaats. Hieronder zetten we de belangrijkste beslissingen op een rij.

● In het slotakkoord wordt voor het eerst duidelijk verwezen naar “een transitie weg van fossiele brandstoffen”.

● En er werden meer beslissingen gemaakt, zoals het opzetten van een fonds om arme landen te ondersteunen bij de gevolgen van klimaatverandering.

Verhitte discussies over de toekomst van fossiele brandstoffen voerden de boventoon tijdens de klimaattop. De EU pleitte voor “een officieel begin met het uitfaseren van fossiel”, maar vooral de olielanden vonden dit te ver gaan. Met name Saoedi-Arabië en de EU werden het moeilijk met elkaar eens. Toch werd de definitieve tekst die aan het einde van de nacht verscheen, waarin het uitfaseren van fossiele brandstoffen wel werd opgenomen, al snel goedgekeurd. Voorzitter Sultan al-Jaber hamerde de deal van de 28ste klimaattop slechts enkele minuten na het begin van de plenaire vergadering goed.

KLIMAATADAPTATIE

De lidstaten hebben nog meer belangrijke stappen gezet. De COP begon bijna direct met een belangrijk akkoord: een Loss and Damage-fonds voor verlies en schade om arme landen te ondersteunen bij de gevolgen van klimaatverandering. Alle landen stemden in met de oprichting van dit fonds. De Verenigde Arabische Emiraten, gastheer van COP28, doneerden 100 miljoen dollar (ruim 92 miljoen euro) en moedigden andere landen aan hetzelfde te doen.

VERDRIEVOUDIGEN DUURZAME ENERGIE

De Europese Unie bracht nog een belangrijk punt naar voren tijdens de bijeenkomst in Dubai: ze willen de duurzame energie tegen 2030 verdrievoudigen. Dit idee kreeg verrassend snel steun, want halverwege de vergadering hadden al 118 landen zich bij dit initiatief aangesloten. Nu is het doel voor duurzame energie ook opgenomen in de eindtekst, samen met afspraken om energieverspilling tegen te gaan.

DUURZAME VOEDSELVOORZIENING

134 lidstaten hebben bovendien overeenstemming bereikt over landbouw en voeding: zij zullen voortaan hun voedselproductie en bijbehorende emissies integreren in hun klimaatbeleid. Voorheen ontbraken er grootschalige afspraken op dit terrein.

VERDUURZAAMING VAN DE IT BRANCHE

Uiteraard werken deze akkoorden ook door in de IT-branche.  Zo was er in 2020 ruim 1.100 megaton aan CO2-uitstoot toe te schrijven aan bedrijfs-IT. Die hoeveelheid komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van zo'n 245 miljoen personenauto's. De Technology Executive Committee (TEC) pakte de draad van COP27 weer op. Zo werd er verder ingezet op circulaire IT en het verminderen van totale emissies. Steeds meer bedrijven zoals Leafcloud tonen aan dat duurzaamheid en technologische vooruitgang hand in hand kunnen gaan. Door de inzet van restwarmte vermijdt Leafcloud de uitstoot van nog meer CO2. En dat is beter dan uitstoot te compenseren. De IT-branche wordt zo dus ook van binnenuit aangemoedigd om actief bij te dragen aan mondiale klimaatdoelstellingen zonder in te leveren op technologische vooruitgang.

GROENE SCHEEPVAART

Ook op het gebied van mobiliteit is vooruitgang geboekt. Zo wordt er een nieuwe koers ingezet voor de scheepvaart. De voorgestelde nieuwe snelheidslimieten voor schepen op COP28 vormen een cruciale stap in de strijd tegen klimaatverandering en milieuvervuiling. Het concept is helder: door schepen langzamer te laten varen, wordt de uitstoot van schadelijke gassen verminderd. Dit is significant, aangezien de scheepvaart verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

METHAANUITSTOOT VERMINDEREN

50 bedrijven, waaronder grote namen als Shell, ExxonMobil en BP, hebben daarnaast ingestemd om hun methaanuitstoot aanzienlijk te verminderen, bijna tot nul in 2030. Ook zullen ze stoppen met het routinematig affakkelen van aardgas. De olie- en gasbedrijven hebben echter geen belofte gedaan om de productie van fossiele brandstoffen te verminderen.

CRUCIAAL MOMENT

De wereld ligt momenteel niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Volgens meerdere experts is dat doel sowieso niet langer realistisch. Terwijl COP28 ten einde komt, gaat dit jaar de geschiedenis in als het warmste ooit gemeten. De top kwam dus op een cruciaal moment. De volgende klimaattop (COP29) zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het olie- en gasproducerende Azerbeidzjan.

Bron: Innovation Origins