Generatieve AI kan een waardevolle rol spelen in de duurzaamheidstransitie

Generatieve AI-toepassingen die een positieve bijdrage leveren aan complexe problemen zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies staan steeds meer op de radar van investeerders. Vanaf 2018 is er wereldwijd 793 miljoen dollar geïnvesteerd in startups en scale-ups die dergelijke toepassingen ontwikkelen. Generatieve AI wordt nu onder andere gebruikt om data over duurzaamheid eenvoudig toepasbaar te maken en om geheel nieuwe materialen, producten en ontwerpen vorm te geven. Dat concludeert ABN AMRO in een rapport waarin duurzame toepassingen van generatieve AI worden onderzocht en kansen worden geschetst voor verschillende sectoren.

  • Sinds 2018 is er 793 miljoen dollar geïnvesteerd in startups en scale-ups die generatieve AI toepassen voor duurzame doeleinden
  • Generatieve AI kan onder andere helpen bij het maken van duurzaamheidsrapporten en gebruikt worden om nieuwe eiwitten en materialen te ontwerpen
  • De ontwikkeling van generatieve AI kost veel energie en brengt CO2-uitstoot met zich mee

AI-toepassingen die organisaties helpen hun uitstoot in kaart te brengen, worden steeds populairder. Daarbij worden grote hoeveelheden gegevens versneld verwerkt tot rapporten over klimaatrisico's en hun impact op de bedrijfsvoering. Virtuele assistenten zijn ook in opkomst. Deze beantwoorden vragen over duurzaamheidskwesties en geven gebruikers advies op basis van allerlei gegevens.

Generatieve AI kan ook worden toegepast op een nog fundamenteler niveau: het ontwikkelen van nieuwe materialen. Onder beleggers is er volgens ABN AMRO groeiende interesse in generatieve AI-bedrijven die de technologie inzetten om het ontwerp van nieuwe enzymen en materialen te versnellen. Er zijn talloze kansen op het gebied van duurzaamheid, zoals materialen die kunnen afbreken zonder giftige bijproducten of materialen die CO2 aan zich kunnen binden. Andere voorbeelden zijn groene brandstoffen voor vliegtuigen, filters die water zuiveren van giftige stoffen en enzymen die plastic afbreken. Volgens de onderzoekers hebben investeerders 85 miljoen dollar gestoken in jonge bedrijven in deze categorie, en de vooruitzichten zijn veelbelovend. Investeerders richten zich nu vooral op bedrijven die eiwitten ontwerpen om specifieke functies uit te voeren. Onderzoeksbureau Gartner verwacht dat al in 2025 meer dan 30 procent van de nieuwe materialen ontdekt zal worden dankzij generatieve AI.

Milieueffecten door energieverbruik ai

Generatieve AI is een schoolvoorbeeld van de "twin transition", aldus de onderzoekers. Deze term verwijst naar de digitale en duurzaamheidstransities die tegelijkertijd plaatsvinden en op elkaar inwerken. Bedrijven die verder gevorderd zijn in digitalisering presteren bijvoorbeeld beter op het gebied van duurzaamheid. AI levert ook een positieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het onderzoek laat echter zien dat de ontwikkeling van AI ook een prijs heeft: "Het verwerken van grote hoeveelheden data en het bijbehorende leerproces kost veel rekenkracht. Zo ging het trainen van GPT-3, de voorloper van de huidige AI-modellen achter ChatGPT, gepaard met een CO2-uitstoot die vergelijkbaar is met de jaarlijkse uitstoot van 251 benzineauto's", aldus Julia Krauwer, Sector Banker Technology, Media and Telecom bij ABN AMRO.

"Het gebruik van AI, inclusief de generatieve variant, zal blijven toenemen. Hiervoor is energie nodig en de benodigde servers zitten vol met schaarse metalen. Dit vergroot de behoefte aan 'groene IT.' Ontwikkelaars kijken al naar manieren om AI-modellen energiezuiniger te maken en zowel servers als datacenters worden energiezuiniger. Ook de circulariteit van IT-apparatuur verdient en krijgt steeds meer aandacht. Overigens kunnen kopers van AI-technologie ook helpen de impact op het milieu te verminderen door kritisch te zijn op het soort toepassingen waarvoor ze het wel of niet inzetten."

Dit artikel verscheen eerder in Innovations Origins