Europa komt met ’s werelds eerste AI-wet

Europa werkt aan regels die het gebruik van kunstmatige intelligentie moeten reguleren. Hoe bedreigender een model, hoe zwaarder de regulering. In juni stemt het Parlement. Binnen de nieuwe regels zou de burger het recht krijgen om te klagen over AI-implementaties. De onzichtbare werking van een machine moet inzichtelijk en toetsbaar worden gemaakt als diens beslissingen wezenlijke impact op iemands leven hebben. Gisteren legde een commissie van de Europese Unie de laatste hand aan de contouren van de nieuwe wet. De tekst wordt mogelijk in juni voorgelegd aan het Europees Parlement en ook de Commissie en de afzonderlijke lidstaten moeten er nog over vergaderen. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat AI’s mensgericht en ethisch blijven. Er zou een AI Office moeten komen om daar toezicht op te houden. De parlementariërs in de AI-commissie stellen voor, dat de verschillende soorten kunstmatige intelligentie wordt geclassificeerd naar hun gepercipieerde risiconiveau. Dat varieert van laag tot onacceptabel hoog. Overheden en bedrijven krijgen steeds meer verplichtingen opgelegd naarmate het risiconiveau hoger wordt. Praktisch gezien stelt de wet voor, dat gezichtsherkenning in publieke ruimtes verboden wordt en evenals voorspellende surveillance-middelen. Aan generatieve AI-toepassingen als OpenAI’s ChatGPT en Stability AI moeten nieuwe eisen qua transparantie worden opgesteld.

---

Dit artkel “Europa komt met ’s werelds eerste AI-wet” verscheen eerder bij Emerce.