Digitale duurzaamheid in Europa: doelen en obstakels

De digitale werkelijkheid haalt ons vaak in. Vooral qua wet- en regelgeving, maar inmiddels ook qua milieuvervuiling. Daarom werkt de Europese Commissie aan een beleidsprogramma voor het digitale decennium, met concrete streefcijfers en doelstellingen voor 2030. Deze zal als leidraad dienen voor de digitale transformatie van Europa, zowel om burgers te beschermen in de digitale wereld, als om de ontwikkeling te monitoren, te voorkomen dat mensen de digitale boot missen en te zorgen dat Europa voorop blijft lopen op het gebied van digitalisering. En duurzaamheid is hier dus ook een aspect van. Nog te vaak is er geen aandacht voor de milieubelasting die digitalisering met zich meebrengt. In deze blog gaan we in op de plannen van de EU en welke obstakels er zijn.

Duurzaamheid van de cloud infrastructuur

In de verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium, zegt de Commissie over het duurzaamheidsaspect: “Digitale apparaten moeten duurzaam zijn en de groene transitie ondersteunen. Mensen moeten informatie krijgen over de milieueffecten en het energieverbruik van hun apparaten.” Een goede start maar vooral gericht op apparaten. Er wordt niks gezegd over de milieubelasting van de infrastructuur, terwijl de verwachting is dat in 2030 datacenters verantwoordelijk zijn voor 13% van het totale energieverbruik. Er gebeurt immers steeds meer in de cloud.  

In het herstelplan voor COVID, the Global Gateway, spreekt de Commissie wel over ondersteuning van de groene en digitale transitie in de wereld, en groene en schone infrastructuren. Al is niet duidelijk of het dan gaat over digitale of niet-digitale infrastructuren.  

Stappenplan voor een duurzame digitale infrastructuur in 2030

Gelukkig zijn er andere initiatieven, zoals de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) die specifiek lobbyt voor een groene digitale infrastructuur. Zij zijn realistisch over de groei van de digitalisering: “Limiting the expansion of digital technology is not an option. We believe we need to adapt the underlying digital infrastructure, reducing its environmental impact to zero, making the massive growth sustainable while ensuring it remains open & accessible.”  

Deze alliantie, waar ook Leafcloud lid van is, heeft een roadmap opgesteld waarmee ze duurzaamheid voor 2030 systematisch in de sector willen integreren. Dit plan is onderverdeeld in 6 aspecten: CO2-uitstoot, energieverbruik, elektronisch afval, gebruik van resources, vervuiling en de kosten van digitale bronnen.  

Uitdagingen op weg naar een groene digitale infrastructuur

Naast de doelen die ze voor alk van deze aspecten willen behalen, benoemen ze de verschillende obstakels waar ze tegenaan lopen. Wat betreft de huidige cloudinfrastructuur zijn de belangrijkste uitdagingen:

 • Verspilling van resources waardoor de ecologische voetafdruk groter is dan nodig, bijvoorbeeld servers die alleen standby staan voor piekmomenten maar wel continu stroom trekken.  
 • Weinig Europese cloudproviders omdat grote Amerikaanse technologiebedrijven de markt domineren.
 • Concurrentiewerking niet optimaal omdat de bestaande providers klanten aan zich binden met ‘credits’ voor het gebruik van hun diensten en door de manier waarop clouddiensten aan elkaar gekoppeld zijn, waardoor klanten ‘gedwongen’ zijn bij 1 provider al hun diensten af te nemen (vendor lockin).  
 • Warmteopslag in datacenters wordt niet gebruikt om flexibeler met stroomverbruik om te gaan.
 • Er is geen standaard om CO2-emissie van een datacenter te bepalen, waardoor klanten de aanbieders niet kunnen vergelijken op duurzaamheid.  

Hoe dan wel?

De oplossing ligt volgens het SDIA in een open, transparante, Europese cloudinfrastructuur.  Hun visie is een Europees cloudplatform van regionale marktplaatsen te creëren. De ontwerpcriteria hiervoor zijn:

 • Rechtvaardigheid: eerlijke concurrentie binnen de Europese markt
 • Efficiëntie: meer concurrentie bevordert de efficiëntie, verhoogt de bezettingsgraad van datacenters en hardware waardoor minder energie en CO2- uitstoot wordt verspild.
 • Afstemming op Europees niveau: alleen met een uniforme aanpak is het mogelijk toegang tot groene digitale stroom in heel Europa te verlenen, diversiteit in de markt te versterken, en innovatie en eerlijke concurrentie te bevorderen.

Om dat te bereiken, moet men onderling een standaard overeenkomen hoe je CO2-uitstoot van datacenters meet. Dan kunnen klanten vergelijken en bewust kiezen voor schone IT.  

Een standaard meetmethode om de CO2-uitstoot van datacenters te bepalen, is de eerste stap naar een open, transparante, Europese cloudinfrastructuur.

Een transparante cloudinfrastructuur vereist dat:

 • elk datacenter beschikt over interne meetapparatuur;  
 • er overeenstemming is over welke metrics elk datacenter moet meten;
 • de data gevalideerd wordt door een derde onafhankelijke partij  
 • voor ze (verplicht) gepubliceerd worden en  
 • deze meetdata centraal wordt opgeslagen.

Hiervoor heeft de SDIA al een openhub aangemaakt.  

Gebruik ook de restwarmte

Als groene lokale cloudprovider zijn we heel blij met de plannen van de Europese Commissie en de grondige aanpak van SDIA.  

Wel zouden we nog meer nadruk willen op het hergebruik van restwarmte. Deze zien we nog nauwelijks terug in alle plannen, terwijl er op dat gebied al zoveel kan. Leafcloud is daarin een voorloper in de datacenterwereld. Wij plaatsen onze cloudservers in bestaande gebouwen met een centrale warmtevoorziening. Daardoor kunnen we 85% van de warmte die de servers genereren direct gebruiken voor warm water in het gebouw. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: we hebben geen extra energie en water nodig om de servers te koelen, zoals andere datacenter, én de bewoners gebruiken minder fossiele brandstoffen. Bovendien is er geen nieuwbouw nodig, waardoor de CO2-uitstoot nog lager wordt. Omdat we groene energie gebruiken, komen we zelfs uit op een negatieve CO2-uitstoot. Hoe dat zit, leggen we je uit in deze blog.  

Wil je meer weten over onze groene clouddiensten, kijk dan op onze website, of neem direct contact op.