CSRD geen reden voor paniek

Dit jaar is de rapportering volgens de CSRD-richtlijn verplicht geworden voor grote en beursgenoteerde bedrijven. Aangezien de Nederlandse industrie vooral bestaat uit middelgrote en kleine bedrijven, denkt meer dan de helft van de bedrijven dat het hen niet aangaat, blijkt uit onderzoek. Maar dat klopt niet. De grote bedrijven gaan namelijk wel uitvragen bij hun toeleveranciers. Reden voor paniek? Nee, zeker niet. Zie het eerder als een kans om de duurzaamheid van je bedrijf onder de loep te nemen en aan te tonen. Maar, eerlijk is eerlijk, het vereist administratie, dus pak het slim aan. Daarover meer in deze blog.

Effect van CSRD op kleine bedrijven

Misschien goed om eerst even uit te leggen wat de CSRD inhoudt, want slechts één op de vijf bedrijven weet in ‘grote lijnen tot goed’ wat de nieuwe verplichting inhoudt. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat bedrijven verplicht zijn te rapporteren over de impact van het bedrijf op mens en milieu. Dat betekent verslaglegging over broeikasgassen, energie-efficiëntie, materiaalgebruik en circulaire bedrijfsvoering, maar ook over arbeidsomstandigheden, diversiteit, gelijke kansen en bestuur.  

Meer over de inhoud van de CSRD, lees je in deze blog.

Rapportering over deze zaken gaan echter niet alleen over het bedrijf zelf, het gaat over de hele keten. En daarom zullen ook de kleinere bedrijven er al snel mee geconfronteerd worden. Want grote en beursgenoteerde middelgrote bedrijven zijn voor hun rapportages mede afhankelijk van informatie van hun leveranciers en afnemers in de keten.  

Start van de uitvraag

Chipmachinefabrikant ASML bijvoorbeeld is in 2022 al begonnen met het schatten van de CO2-uitstoot van goederen en diensten in hun toeleveringsketen. Op den duur willen ze deze schatting vervangen door werkelijke emissiecijfers, die hun toeleveranciers zullen aanleveren. ASML doet dit niet alleen vanwege de CSRD, maar pakken de kans gelijk om hun ambitie waar te maken: in 2025 willen ze hun CO2-uitstoot met 35 procent verlagen ten opzichte van 2019 en in 2030 willen ze klimaatneutraal zijn. Dat heeft ook consequenties voor hun toeleveranciers. Ook zij zullen minder uitstoot moeten creëren en helder moeten rapporteren over de milieu-impact van hun bedrijfsvoering. ASML is een grote opdrachtgever voor veel Nederlandse toeleveranciers. Er zijn dus nogal wat bedrijven mee gemoeid.  

Opvallend is dat ASML het goed doet op de beurs, dus blijkbaar vinden investeerders de focus op duurzaamheid belangrijk. Deze Nederlandse gigant ziet CSRD dus eerder als een kans, dan een reden voor paniek. “Lekker makkelijk”, denk je misschien, “met zoveel mensen in dienst om te rapporteren.” Ja, dat zal het makkelijker maken inderdaad, maar als je bijtijds begint en het goed aanpakt, dan kun je ook in een kleiner bedrijf de administratieve last van de CSRD verlichten.

Hoe rapporteer je voor de CSRD?

De CSRD-rapportages moeten geschreven worden volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Die maakt er echter geen afvinkoefening van. Het is niet echt een standaard, het geeft vooral richtlijnen die bedrijven zelf kunnen invullen.  

Met name de dubbele materialiteitsanalyse, waarbij je de impact óp en ván het bedrijf meet, kan lastig zijn om in kaart te brengen. Veel bedrijven rapporteren al wel over hun CO2-uitstoot of het gebruik van schaarse grondstoffen, maar nog niet wat de impact is van bijvoorbeeld water- en droogteschade of reputatierisico’s op hun bedrijf.  

Om bedrijven hierbij te helpen, zijn adviesbureaus begonnen standaard vragenlijsten te ontwikkelen. Op dit moment worden daarmee pilots uitgevoerd. Op den duur zal het makkelijker worden, maar het is wellicht al goed om je eens te informeren, of om zo’n vragenlijst in te vullen, zodat je een idee hebt wat er straks gevraagd gaat worden.

Meer tips om je voor te bereiden op de CSRD, vind je in deze blog.

Begin!

Hoe dan ook, is het belangrijk om alvast te beginnen. Start met een nulmeting en bepaal gezamenlijke doelen waar je naartoe wilt werken. Kijk wat er nu al wordt gerapporteerd en kijk of je dat centraal kunt opslaan en generaliseren voor andere uitvragen, want deze zullen er steeds meer komen. Zo voorkom je dubbel werk en wordt de CSRD niet nog een extra administratieve molensteen om de nek.  

Informeer ook alvast wie van je toeleveranciers in staat is om rapportages te leveren over hun impact op het milieu. Denk niet alleen aan producenten van materialen die je inkoopt, maar ook aan je cloudprovider bijvoorbeeld. Kan deze kant-en-klare informatie over de impact van je IT-diensten voor je CSRD-rapportage leveren? Hint: Leafcloud wel!

CSRD als kans

De CSRD hoeft geen extra administratieve last te zijn, als je het goed aanpakt en ziet als een kans. De kans om je bedrijfsmodel te verduurzamen en tegelijkertijd competitief te blijven. CSRD biedt dan een route naar innovatieve oplossingen en duurzame groei, omdat je inzicht krijgt in je impact op milieu en maatschappij.  

Een goede gelegenheid ook om je toeleveranciers en hun milieuvriendelijkheid te beoordelen. Zoals we al noemden, is je cloudprovider een goede om te beginnen. IT vreet namelijk energie. In 2021 verbruikten datacenters in Nederland 3,3% van alle energie en dat aandeel stijgt snel want het dataverbruik stijgt elk jaar met 50% wereldwijd. Er is een groot verschil tussen de CO2-uitstoot en het energieverbruik van datacenters. Als je duurzamer wilt werken, dan is dit dus nuttig om je IT-providers te bevragen.  

Nederlands groenste cloudprovider

Om je daarmee gelijk op weg te helpen: Leafcloud is de groenste cloudprovider van Nederland. Dat komt door ons unieke concept: wij bouwen geen nieuwe datacenters, maar zetten onze servers in bestaande gebouwen (alvast 1 punt op minder CO2-uitstoot). De restwarmte van de servers gebruiken we om het tapwater in het gebouw te verwarmen, waardoor er minder fossiele brandstoffen nodig zijn (punt 2 op minder CO2-uitstoot). De (groene!) energie die we gebruiken voor de servers wordt dus twee keer gebruikt: een keer voor de server en een keer voor warm tapwater. Dankzij dit unieke concept hoeven we niet nog eens extra energie te gebruiken om servers af te koelen (en nóg een punt op minder CO2-uitstoot).

Dus overweeg je duurzamer IT-verbruik en vind je het wel handig om een rapportage over de CO2-uitstoot op je IT-verbruik te ontvangen voor je CSRD-rapportage? Neem dan contact met ons op via hello@leaf.cloud.