CSRD en de energiebesparingsplicht voor bedrijven

De Europese Unie heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor is in 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen (lees hier ons blog over de CSRD). Een richtlijn met uniforme standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, die op den duur ook voor kleine en middelgrote bedrijven gaat gelden. Ieder bedrijf krijgt ergens in de komende 5 jaar te maken met het rapporteren over maatregelen om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Als het voor je organisatie in de komende jaren nog niet direct een verplichting wordt, dan word je mogelijk al als ketenpartner door je klanten of leveranciers gevraagd informatie te leveren voor hun rapportages. Hoe dan ook gaat dit in de toekomst een rol spelen, dus hoe eerder je je energiebesparingen inzichtelijk hebt, hoe beter.  

In deze blog leggen we meer uit over de energiebesparingsverplichting. Ook geven we je een tip hoe je je CO2-uitstoot van je IT-verbruik beperkt, en daar direct eenvoudig over rapporteert.

Wat houdt de energiebesparingsplicht in?

De energiebesparingsplicht is vanuit de CSRD in Nederland uitgewerkt in de aankomende Omgevingswet. Deze verplicht bedrijven energie te besparen en hun CO2-uitstoot te verlagen. In eerste instantie geldt dit voor locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of het equivalent van 25.000 m3 aardgas. Deze organisaties moeten jaarlijks minimaal 1,5% energie besparen. Het exacte percentage wordt berekend op basis van het totale energieverbruik van het bedrijf en de sector waarin je actief bent.

De energiebesparingsplicht omvat:

Rapportageplicht over energiebesparingen

Daarnaast bestaat er voor de bedrijven met een energiebesparingsplicht ook de plicht om één keer in de 4 jaar te rapporteren over de genomen energiebesparingen. Dat kan zijn via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. En voor grote bedrijven geldt bovendien een auditplicht. Welke relevant is voor jullie, kun je hier checken.  

Ook mkb krijgt te maken met energiebesparingsrapportages

Hoewel deze rapportageplicht niet direct ook voor mkb gelden, kunnen kleinere bedrijven er toch mee te maken krijgen via de zogenaamde Scope 3 -emissies. Dit zijn emissies uit de waardeketen. Grote bedrijven moeten ook rapporteren over alle indirecte emissies waarvan ze geen eigenaar zijn of waarover ze niet direct controle hebben. Dit omvat alles: van de producten en diensten die het bedrijf inkoopt, tot de investeringen die het doet en de manier waarop de producten die het verkoopt, worden gebruikt. Op die manier zullen ook verkopers en toeleveranciers worden gevraagd over hun emissie. Dus ook het mkb.

Hoe zit het met de CO2-uitstoot van jullie IT?

Waar vaak niet aan wordt gedacht is de CO2-uitstoot op IT-verbruik, maar ook die veroorzaakt broeikasgassen. En met toenemend gebruik van IT, neemt die uitstoot dus ook toe. De kans dat je als bedrijf in de komende jaren energie kunt besparen op IT, is klein. Waarschijnlijk gaan jullie steeds meer digitaliseren om uitstoot op andere terreinen te beperken. Denk maar aan virtueel vergaderen, in plaats van reizen.

Daarnaast neemt de hoeveelheid data toe. Ook data slurpt energie en zorgt voor uitstoot van broeikasgassen. Alle energie die de servers ingaat, wordt namelijk volledig omgezet in warmte. Om die weer af te koelen, kost nog eens extra energie.

Tenminste, zo gaat het in traditionele ‘grijze’ datacenters. Het kan ook anders, als je de restwarmte direct hergebruikt.  

Hoe je negatieve CO2-uitstoot bereikt met je IT-verbruik

Het beste is de restwarmte direct te hergebruiken op de locatie waar het nodig is. Zo gaat er het minste verloren. Dat is de gedachte achter het unieke concept van Leafcloud. Wij plaatsen onze cloudservers in gebouwen met een centrale warmtevoorziening. De restwarmte gebruiken we om het water in de gebouwen op te warmen. Daardoor hebben de gebruikers minder fossiele brandstoffen nodig. Als input voor de servers gebruiken we uiteraard groene energie, dus ook daar minder gebruik van fossiele brandstoffen.  

Als je bedenkt dat we op die manier de CO2-uitstoot zowel van het datacenter als van het verwarmen van het gebouw voorkomen, dan begrijp je dat het resultaat een negatieve CO2-uitstoot is!

Wil je exact weten hoe dit werkt, kijk dan op onze website. Daar leggen we het allemaal haarfijn uit.

Direct rapportage over je IT-verbruik

Als je naar ons overstapt voor je clouddiensten, dan heb je met het hergebruik van de restwarmte al direct een energiebesparende maatregel te pakken die je binnen 5 jaar terugverdient. En je voorkomt CO2-uitstoot! Over beide kunnen we je informatie aanleveren die je direct kan gebruiken voor je energiebesparingsplicht. Of dat nu voor jezelf is of voor je ketenpartners.  

Hiermee maken we niet alleen de rapportageplicht makkelijker, maar maken we het ook leuker om milieuvriendelijker te ondernemen. En dat heeft uitstraling op je bedrijf.

Wil je weten welke clouddiensten en data-opslagmogelijkheden wij bieden? Kijk op onze website of neem direct contact met ons op.