AI gebruikt straks evenveel elektriciteit als Nederland

Door de wijdverbreide toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) zou de vraag naar elektriciteit zodanig kunnen stijgen dat het de nationale behoeften van Nederland evenaart. Daardoor komt er nog meer druk op de elektriciteitsnetten staan en die staan al zwaar onder druk door energievretende datacenters die nog groter zouden worden, zeggen onderzoekers. “Kijkend naar de groeiende vraag naar AI-diensten is het zeer waarschijnlijk dat het energieverbruik gerelateerd aan AI de komende jaren aanzienlijk zal toenemen”, zegt Alex de Vries van de Vrije Universiteit Amsterdam. In onderzoek gepubliceerd door het tijdschrift Cell Press voorspelde de Vries dat de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om de AI-bots van stroom te voorzien, zou kunnen aansluiten bij de behoeften van landen als Argentinië, Zweden en Nederland.

Grotere bots zoals ChatGPT zouden 564 MWh aan elektriciteit per dag kunnen verbruiken, schat De Vries, terwijl Google, als het AI bij elke zoekopdracht zou gebruiken, ongeveer 29,2 TWh aan stroom per jaar nodig zou hebben, ongeveer hetzelfde als het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Ierland, aldus De Vries. De onderzoeker wees op het voorbeeld van het AI-platform Hugging Face, dat ongeveer 433 megawattuur (MWH) verbruikte, genoeg om 40 gemiddelde Amerikaanse huizen een jaar lang van stroom te voorzien, tijdens de recente ‘training’ van een AI-tool. De stijging van de vraag volgt op de toenemende druk die wordt uitgeoefend op de netwerken door datacenters die worden beheerd door sociale media en streamingproviders.

In de VS, waar ruim 2.500 of ongeveer 4 op de 10 van de datacenters ter wereld zijn gevestigd, waaronder enkele die worden beheerd door technologiegiganten als Google, Amazon en Facebook, zijn ze verantwoordelijk voor ongeveer 2% van het elektriciteitsverbruik. In Ierland gebruikten de centra in 2022 18% van de elektriciteit van het land, tegen 14% in 2021 en 5% in 2015, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek van de overheid. De sterke stijging van de vraag heeft het effect van de stijgende olie- en gasprijzen verergerd en heeft ertoe bijgedragen dat de elektriciteitsrekening voor consumenten ongeveer 40% boven het Europese gemiddelde ligt.

Dit artikel verscheen eerder in DPA Trends