Hoe kan AI helpen in de strijd tegen klimaatverandering?

AI wordt van alle fronten aangevallen vanwege het gebruik van energie, het vervangen van banen van mensen en de mogelijkheid dat het uiteindelijk de wereld overneemt. Maar sommige experts geloven dat het in plaats daarvan de wereld zou kunnen redden. Het kan artikelen en essays schrijven. Maak verbluffende kunstwerken in Midjourney v5. Het kan foto's bewerken en zelfs muziek componeren. Door sommigen gezien als een vloek, voor anderen een zegen, AI kan het allemaal. Maar hier is een andere vraag: kan AI helpen de wereld duurzamer te maken door klimaatverandering tegen te gaan? Dat klinkt misschien onwaarschijnlijk als groepen experts aan de bel trekken over AI. Zo riepen duizenden tech-experts op tot een pauze in de ontwikkeling van krachtige AI-modellen. Zelfs de ‘AI-godfather’, Geoffrey Hinton, die jarenlang bij Google werkte aan AI-systemen, heeft de techgigant verlaten. Hij wil openlijk kunnen waarschuwen voor de gevaren van AI, zei hij tegen The New York Times. Ondanks waarschuwingen van experts lijken maar weinig bedrijven er iets om te geven. Zo liet ChatGPT-maker OpenAI eerder al weten niet mee te doen aan de breuk. En dat kan gevaarlijk zijn, zeggen wetenschappers. De razendsnelle ontwikkelingen kunnen zorgen voor te slimme AI-systemen. Zoals de onderzoekers in die open brief schreven: “Hedendaagse AI-systemen worden nu mens-competitief bij algemene taken, en we moeten ons afvragen: moeten we machines onze informatiekanalen laten overspoelen met propaganda en onwaarheid?" Moeten we alle banen automatiseren, inclusief de vervullende? Moeten we niet-menselijke geesten ontwikkelen die ons uiteindelijk in aantal kunnen overtreffen, te slim af zijn, achterhaald zijn en ons kunnen vervangen? "Moeten we het risico lopen de controle over onze beschaving te verliezen?”

AI IN ONS VOORDEEL GEBRUIKEN

Een doemscenario, maar zover hoeft het zeker niet te komen, constateert Laura van der Hart. Ze is manager van Epoch, een van de 'dreamteams' aan de Technische Universiteit Delft. Het idee: elk dreamteam van studenten wijdt een jaar, buiten hun studie, aan het bouwen van een technologische innovatie. "We kunnen AI ook in ons voordeel gebruiken", zei van der Hart. "We willen laten zien dat kunstmatige intelligentie met mensen kan werken, in plaats van mensen alleen maar tegen te werken." Zo kan kunstmatige intelligentie voorspellingen doen over toekomstige klimaatomstandigheden. Dit kan op zijn beurt helpen bij het ontwikkelen van betere modellen die scenario's voorspellen voor het beheersen van klimaatverandering. Denk aan weermodellen of voorspellingen over extreme weersomstandigheden, zoals aardbevingen en orkanen. AI kan ook helpen het energieverbruik te optimaliseren. Zo ontwikkelde Epoch een AI-model dat voorspelt wanneer je je opgewekte zonnestroom het beste direct kunt gebruiken, en wanneer je deze tijdelijk op een accu kunt opslaan.

MANIEREN WAAROP AI KAN HELPEN KLIMAATVERANDERING TE BESTRIJDEN

Kunstmatige intelligentie kan ook een rol spelen bij de ontwikkeling en inrichting van steden. Het gebruik van bestaande gegevens om te berekenen en te voorspellen hoe heet, vochtig of droog een gebied is en in de toekomst zal zijn, kan helpen bij een klimaatbestendig ontwerp. Beleidsmakers kunnen hiermee rekening houden bij het inrichten van een gebied. Zolang er veel data beschikbaar is, kan kunstmatige intelligentie die data gebruiken in modellen en voorspellingen. Zo kan het straks bij tal van duurzaamheidsvraagstukken worden ingezet. Denk aan de strijd tegen voedselverspilling. AI kan worden gebruikt om de vraag naar voedsel nauwkeuriger te voorspellen, zodat er minder voedsel wordt verspild. Of de technologie kan worden gebruikt om de toeleveringsketen te verbeteren, waardoor voedsel efficiënter wordt gedistribueerd en minder snel bederft. Evenzo kan AI de voedselproductie in de landbouw verbeteren en optimaliseren. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe AI kan worden gebruikt om klimaatverandering tegen te gaan.

ELK VOORDEEL HEEFT EEN NADEEL

Maar dat laatste kan ook een keerzijde hebben. Als een bepaald algoritme wordt gebruikt om landbouwpraktijken te optimaliseren, kan dit ook leiden tot een monocultuur van gewassen. Want dat is vaak wel efficiënt, maar niet bevorderlijk voor de biodiversiteit. Bovendien kan een AI-model zijn werk pas goed doen als er enorm veel data beschikbaar is EN er veel training voor is geweest. En daar is energie voor nodig. Natuurlijk kunnen dergelijke computersystemen op groene stroom draaien, maar die stroom zou anders voor andere doeleinden worden gebruikt. Kunstmatige intelligentie kan een rol spelen bij het signaleren van duurzaamheidsvraagstukken. Op basis van bestaande data kunnen modellen met mogelijke oplossingen komen. Toch blijft de mensheid verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op change.inc en verscheen eerder op TechFinitive.