De milieu-impact van uitzend- en streamingtechnologie minimaliseren

Nieuwe technologische ontwikkelingen helpen om duurzaamheid binnen de omroep industrie en productie media beter haalbaar te maken.

Met elk voorbijgaand jaar wordt de kwestie van ecologische duurzaamheid urgenter, en als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering, is iedereen verantwoordelijk. In de afgelopen jaren is het terugdringen van de milieu-impact een prioriteit geworden voor de omroep- en media-industrie, vooral nu de technologische mogelijkheden en hulpmiddelen voor het meten van de koolstofemissies van televisieproducties en video-inhoud toenemen. Nu onderzoekt de industrie verschillende strategieën om te zorgen voor een meer verantwoorde benadering van uitzenden, het maken, uitwisselen en leveren van inhoud.

Volgens een schatting van een RTS-panel resulteert elk geproduceerd uur televisie in een CO2-voetafdruk van 9,2 ton, wat ongeveer overeenkomt met het jaarlijkse energieverbruik van twee huishoudens. Dit verrassende cijfer is het gemiddelde van alle genres, met uitzondering van drama, dat vier keer hoger ligt. Het is duidelijk dat de omroepindustrie een monumentale, maar niet onmogelijke taak te wachten staat.

De televisie- en filmgemeenschap kan kijken naar manieren om haar studio's van hernieuwbare energie te voorzien, terwijl ze de uitstoot die ze rechtstreeks kunnen beheersen aanzienlijk terugdringen. Aan de operationele kant kunnen belanghebbenden uit de industrie manieren vinden om vele vormen van afval te elimineren, waaronder het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik.

Sourcing is ook een essentieel onderdeel als het gaat om het smeden van een meer energiebewuste omroepindustrie. Dit komt omdat tot 90% van de uitstoot kan worden toegeschreven aan de toeleveringsketens. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, kan de introductie van duurzaamheidscriteria in de aanbestedingsdocumentatie omroepen helpen om de negatieve milieu- en sociale implicaties van zakelijke activiteiten in toeleveringsketens te verminderen.

Contentcreatie ten dienste van duurzaamheid

Tegenwoordig helpen nieuwe technologische ontwikkelingen om duurzaamheid binnen de omroepindustrie en productiemedia beter haalbaar te maken. Verwacht wordt dat cloudgebaseerde technologie zal bijdragen aan het verbeteren van de duurzaamheid en het beperken van de milieu-impact van met name live-uitzendingen: verschillende sportzenders, waaronder BBC Sport, BT Sport, Sky Sports, Premier League Productions, IMG, Super Sport en NBC Universal, in samenwerking met de studio's en het industrieconsortium Albert experimenteren met multi-provider cloudtechnologieën om een ​​milieuvriendelijkere productieketen te creëren.

Filmproductie profiteert ook van ondersteunende technologieën en oplossingen die de industrie kunnen helpen zich aan te passen aan groenere activiteiten. In de afgelopen jaren heeft de bredere acceptatie van virtuele productietechnologieën geholpen om het reizen dat gepaard gaat met het film- en tv-productieproces te verminderen en in sommige gevallen zelfs te elimineren.

Virtuele productiestudio's en geluidspodia mogelijk gemaakt door virtual reality (VR) en augmented reality (AR) gebruiken LED-muren en groene schermen om elke mogelijke locatie op een bepaalde set weer te geven. Ze kunnen ook worden gebruikt om de behoefte aan fysieke rekwisieten te vervangen, waardoor materiaalverspilling aanzienlijk wordt verminderd.

Groene stroom

Nu duurzaamheid snel een kernelement wordt van hun strategische roadmaps, moeten omroepen en aanbieders van streamingdiensten eerst de CO2-voetafdruk van hun streamingverwerkingsoplossingen in ogenschouw nemen en vervolgens de manieren identificeren om deze te verminderen.

Ze moeten ook hun processen optimaliseren om het stroomverbruik van zowel hardware als software te verminderen door “best practices” te implementeren. Op korte termijn zouden omroepen en aanbieders van streamingdiensten moeten nadenken over het verkennen van de end-to-end-oplossingen die de opslag-, bandbreedte- en hardwarevereisten verminderen om hun diensten duurzamer te maken.

Meet de impact en verminder deze vervolgens

Studio's en industriële consortia zoals Albert van Bafta en de European Broadcasting Union lopen voorop bij het ontwikkelen van certificeringsprogramma's en het aanbieden van toolkits voor groene productiegidsen die de media- en entertainmentindustrie adviseren over het maken van meer verantwoorde milieukeuzes.

In het geval van Albert bestaat de toolkit van het consortium uit een rekenmachine en een koolstofactieplan waarmee omroepen hun koolstofimpact kunnen meten en deze vervolgens radicaal kunnen verminderen. Aan het begin van elk project wordt het productiepersoneel gevraagd een vragenlijst over de geschatte CO2-uitstoot in te vullen, waarbij rekening wordt gehouden met de gehele levenscyclus van de productie: transport, reizen en accommodatie, energie, materialen en de daaropvolgende verwijdering worden allemaal meegerekend.

Producties die de toolkit gebruiken, profiteren van een duidelijke gebruikerservaring en de holistische beoordeling stelt hen in staat een volledig beeld op te bouwen van hun verwachte impact. Aangezien de gemiddelde filmproductie van Tent Pole 2.840 ton CO2 genereert, zijn dergelijke toolkits van onschatbare waarde omdat ze de middelen en deskundige begeleiding bieden om het productiepersoneel te helpen hun benadering van energieverbruik en op duurzaamheid gerichte activiteiten te heroverwegen.

Het moedigt gewetensvolle besluitvorming aan over kwesties als het betrekken van hernieuwbare energie, het elimineren van het gebruik van dieselgeneratoren op soundstages, backlots en productielocaties, het onderhouden van energie-efficiënte en koolstofarme gebouwen, en ervoor zorgen dat waar mogelijk alleen elektrische voertuigen worden gebruikt. De onderliggende filosofie van de calculator en het koolstofactieplan is om de transformatieve veranderingen te ontketenen die nodig zijn om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Het voortouw nemen op het gebied van klimaatactie

De makers van inhoud van vandaag hebben hun carrière voor het grootste deel gesmeed in een virtueel tijdperk. Als gevolg hiervan denken veel van deze omroepen creatief na over de manieren waarop ze de nieuwste technologische ontwikkelingen kunnen benutten om het voortouw te nemen op het gebied van klimaatactie en een milieuvriendelijkere productieomgeving tot stand te brengen.

Omroepen en aanbieders van streamingdiensten kunnen de missie naar groenere bedrijfsvoering versnellen met minder opslag, bandbreedte en hardwarevereisten. En aan de operationele kant kunnen waardevolle tools en praktische begeleiding professionals uit de screenindustrie in staat stellen kansen voor effectieve klimaatactie gedurende het hele productieproces te identificeren en ernaar te handelen.

Het realiseren van een werkelijk milieuvriendelijke omroepindustrie blijft een werk in uitvoering. Een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel in combinatie met de juiste tools, begeleiding en schone technologie kan nieuwe normen stellen voor de industrie als het gaat om het inbouwen van duurzaamheid in creatieve en zakelijke processen.

Dit artikel is eerder verschenen in TV Technology.