Make it happen: duurzame bedrijfsvoering met ABN AMRO Impact Nation

By: Guy Pathak - April 29, 2021 ~ 4 min read

Menno van Leeuwen bij ABN-AMRO voor het kantoor op de zuidas.

De implementatie van duurzame bedrijfsvoering blijkt geen kinderspel. Menno van Leeuwen ziet met Impact Nation kansen en urgentie om bedrijven te koppelen aan innovatieve startups en zo de duurzaamheidsambitie te versnellen. Niet met grootse plannen, maar door één uitdaging tegelijk op te pakken. 5 vragen over deze aanpak en waarom hij Leafcloud een warm hart toedraagt.

Een bank die de duurzaamheidstransitie versnelt. Welke urgentie zien jullie? 

“Zo’n drie jaar geleden hebben we de missie gesteld om voor onze klanten de nummer één partner te zijn in het versnellen van een duurzame bedrijfsvoering. Vanuit ABN AMRO hebben we veel klanten die worstelen met dit vraagstuk. Daarom zijn we ‘beyond banking’ gaan denken. We zien bedrijven op dit onderwerp niet kunnen achterblijven, want dan komt hun bestaansrecht in gevaar. Bedrijven weten vaak niet waar en hoe te beginnen. Ze hebben het netwerk niet, blijven steken in groots denken of weten bijvoorbeeld te weinig over subsidies. We helpen om daar een gezond businessmodel voor te maken. Omdat we als financier al aan tafel zitten, zijn we ook een interessante sparringpartner in dit soort vraagstukken.”

Menno van Leeuwen op het dak van CIRCL, een ABN-AMRO initiatief

De bank die praktische duurzaamheids oplossingen voorstelt?

“We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en zijn gaan kijken hoe we de transitie kunnen aanjagen. Dat kunnen we als bank natuurlijk niet alleen. Daarom zijn we samen met partners een collectief gestart van verschillende (inter)nationale start- en scale-ups zoals Leafcloud, die concrete duurzame oplossingen bieden. Met Impact Nation onderstrepen we dat geen enkel bedrijf zijn duurzaamheidsvraagstuk allen kan en hoeft op te lossen. We streven ernaar om de bedrijf gerelateerde problemen rondom verduurzaaming in kaart te bregen, hiervoor wereldwijd naar oplossingen te zoeken en gezamelijk één praktische implementatie te tackelen met naukeurige begeleiding.”

Waarom beginnen jullie met maar één praktische oplossing. Helpt dat echt?

“We zien dat vooral middelgrote bedrijven met dit probleem worstelen. Die hebben geen uitgebreid duurzaamheidsprogramma lopen. Daarom is het goed om één behoefte met een kortlopende cyclus beet te pakken. Zo kunnen we snel aantonen dat investeren in duurzaamheid iets oplevert. Bovendien is het heel ‘lean’ om in 100 dagen iets op te lossen. Dat past perfect bij de manier waarop startups werken. Zie het als een eerste vonk. Als het tot een goed resultaat leidt, dan inspireert dat om verder door te pakken. Dan kom je in een heel andere flow dan eindeloze langetermijnplannen te maken.”

“Groene cloud is typisch zo’n voorbeeld waar veel mensen de  urgentie nog  niet van realiseren” 

Menno van Leeuwen 
Menno van Leeuwen bij ABN-AMRO voor het kantoor op de zuidas

Hoe past het idee van Leafcloud daar bij? 

“Het is een goed voorbeeld van hoe je vrij eenvoudig verschil kunt maken door over te stappen naar een groene, lokale cloudprovider. Het kan absoluut een eerste stap zijn in het verduurzamen van het bedrijfsproces. Bovendien is het typisch zo’n voorbeeld waar veel mensen nog weinig vanaf weten of waar ze de urgentie nog niet van inzien. En dat terwijl je er grote impact mee kunt maken. Mede door de pandemie stijgt het dataverbruik met rasse schreden. Maar dat de cloud ook een bepaalde energie impact heeft, is onbekend. De maatschappelijke bewustwording wordt wel steeds meer aangewakkerd in de media. Vorig jaar hebben we met Impact Nation een uitdaging opgepakt van een bedrijf die een kans ziet in het doormeten van datagebruik in energieconsumptie en CO2 impact. Dit jaar hebben we al diverse gesprekken gevoerd met datacenters en gebruikers van cloud waarbij deze thematiek terugkomt. Bij het scouten naar duurzame oplossingen komen we gelukkig veel innovatie tegen. Leafcloud is een hele interessante oplossing. Dat de warmte van de servers wordt hergebruikt voor het verwarmen van water vind ik een slimme troef. Dan heb je er namelijk als bedrijf direct profijt van.” 

Is klein beginnen, opschalen en zo stap voor stap verduurzamen een mooie  vergelijking? 

“Absoluut. Dan is het ook veel leuker om aan te werken. Klein beginnen en snel opschalen is een domino-effect dat wij ook met Impact Nation willen bereieken. Ondernemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat, maar ze kunnen lang niet allemaal in hetzelfde tempo mee. Daarom moeten ze stap voor stap toekomstbestendig worden. Nu wordt dat vaak opgelegd door regelgeving, maar duurzaamheid is wat ons betreft ook ‘een toekomstbestendige business.’ Met Impact Nation brengen we het versnipperde aanbod bij elkaar en zorgen we voor verbinding. Alleen dan krijgen we het voor elkaar dat bedrijven vanuit een intrinsieke motivatie de bedrijfsvoering verduurzamen.”

Aanmelden of meer weten over Impact Nation: www.impactnation.nl